Over ons

PROFIEL :
De Vriendschap is een vereniging die in 1989 is opgericht door Peranakan Chinezen gemeenschap (Chinezen uit Indonesia) in de regio Amstelveen-Amsterdam. Het initiatief van deze groep was gericht op het onderhouden en uitbouwen van de onderlinge (vriendschaps-)banden binnen de eigen leeftijdsgroep van toen vijftigers en zestigers, maar ook richting de volgende generaties.
Met dat doel is De Vriendschap als open vereniging gestart, zonder enig politiek of religieus oogmerk en (nog steeds) financieel zelfstandig.
Hierbij de Statuten , Huishoudelijk Reglement alsmede de Privacy-Statement .

Anno 2015 mag de vereniging zich verheugen in een ledental van ca 430 personen.
De leden bestaan uit personen die veelal van Peranakan Chinese afkomst zijn, of zich op welke manier dan ook verbonden voelen met Indonesië of China, en Indische Nederlanders.
Hoewel er regelmatig nieuwe leden bijkomen, zoals bij de Bridge, Biljart en Line-dance,  is het totaal aantal leden van de club toch minder geworden.

De vereniging biedt onderdak aan verschillende (wekelijkse- en twee -wekelijkse) sociale en recreatieve activiteiten zoals Mahjong, Bridge, Golf, Biljart en Line-dance. Verder wordt er elke maand een clubmiddag georganiseerd rond een lezing of presentatie.
Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wens een ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud.

Vrijwilligers vormen de belangrijkste drijfkracht van de vereniging, zowel in het bestuur als in de uitvoering en ondersteuning van de clubactiviteiten.


BESTUUR :
Voorzitter              : Dhr. John Jacobs (email: jejacobs@upcmail.nl, tel.: 020-6900306 of 0653690696)
Secretaris              : Mw. Elly Ang (email: elly.ang@casema.nl, tel.: 020-4417566)
Penningmeester   : Dhr. Victor Tandjoeng (email: v.tandjoeng1@chello.nl, tel.: 020-4968520)


SECRETARIAAT :
Mr. Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen
tel.: 020-4417566
Email : info@verenigingdevriendschap.nl
IBAN-nummer: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen
KvK nummer 405 368 50
Adreswijzigingen en/of afmeldingen s.v.p. schriftelijk of per email doorgeven aan het secretariaat.

 

Contributie per 1-1-2016 :
via machtiging of zelf overmaken voor 1 februari : € 15,00 per persoon, € 30,00 per (echt)paar
De contributie betreft het lopende kalenderjaar.
Let op : u zult geen acceptgiro meer ontvangen !
Afmeldingen graag uiterlijk 2 maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1 november.


Wijkcentrum PLUSPUNT, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
(t.o.v. Restaurant De Jong Dikkert, hoek Molenweg/Amsterdamseweg) 


SECTIES en COMMISSIES :

– Sectie Bibliotheek dhr. Kiong Hoo Djie 020 – 331 7382 Djiekh@gmail.com
– Sectie Biljart dhr. Han Sing Liem 0610 579 961 hansingliem@yahoo.com
– Sectie Bridge vrijdag mw. Ciska Goudsmit 0297 – 764 312 goudsmit@caiway.nl
mw. Patricia Tjiook-Liem 020 – 6361956 patricia.tjiook.liem@gmail.com
– Sectie Line dancing mw. Elly Ang 020 – 441 7566
0651 354 574
elly.ang@casema.nl
– Sectie Mahyong mw. Grace Halim
mw. Hilly Sie
0297 – 564 477
020 – 645 8398
grace.halim@kpnmail.nl
– Cateringcommissie mw. Elly Ang 020 – 441 7566
0651 354 574
elly.ang@casema.nl
– Commissie Golf mw. Kiem Sian Tan 020 – 337 7554 ks_tantjioe@hotmail.com
– Commissie Reizen dhr. Roy Ho Ten Soeng 0228 – 544 572 hotensoeng@multiweb.nl
– Evenementen mw. Hing Teng 020 – 641 3859 hhteng@telfort.nl
– Website mw. Juul Nitisusanta 033-2536426
0647 774 560
juul@omnisys.nl
– Redactie Nieuwsbrief mw. Ing Lwan Taga-Tan (doet ALLEEN de opmaak)
mw. Elly Ang 020 – 441 7566
0651 354 574
(doet de rest)
 elly.ang@casema.nl