Line dance

2014_Linedance

 

Vanwege verbouwing van PLUSPUNT in 2020 zijn we genoodzaakt het rooster van januari tm april 2020 aan te passen.
Elke donderdag- en vrijdag-avond kunt U heerlijk lijndansen op country- en non-country-muziek onder leiding van Coby Damen.

U leert van haar diverse passen en nieuwe dansen !!!

 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg)

Elke Donderdagavond (van 9 januari tm 30 april 2020)
van 19.00 uur tot 22.00 uur voor beginners en gevorderden
Elke Vrijdagavond (van 10 januari tm 30 april 2020)
van 19.00 uur tot 22.00 uur voor beginners en gevorderden
Laatste avond is donderdag 30 april waar zowel de donderdag- als vrijdag-avond deelnemers mogen komen.

Vanwege de verbouwing zullen de zaalhuur van de grote als kleine zaal in 2020 drastisch worden verhoogd.
Wij hebben besloten het lesgeld ad Euro 6,– per LESAVOND in te voeren !
Als je alleen 2 uren wilt dansen dan betaal je evengoed het tarief van Euro 6,–
Per seizoen van jan tm april 2020 betaal je dus Euro 6,– x 17 lessen is Euro 102,–

Indien je een les mist op je avond, dan mag je het inhalen op een andere avond, mits de Vrijdsagavond in de grote zaal is !
Betaling dient vόόr aanvang van de lessen te geschieden, op bankrek. NL97 INGB 0002 3387 87 t.n.v. S.K.Lo-Sie en/of H.L.The-Lim te Amsterdam

Als alles goed gaat zal PLUSPUNT ca 4 maanden dicht zijn.
De line-dance lessen na de vakantie zullen waarschijnlijk in de laatste week van september 2020 beginnen.
We zullen jullie tijdig berichten !

Voor meer informatie neem dan contact op met (na 20 uur) :
Elly Ang     – Tel. 020-4417566   Email elly.ang@casema.nl
Kien Lo      – Tel. 020-6440140  Email swankiesie@hotmail.com
Ingkie The – Tel. 0252-221315    Email ingkie@gmail.com