Prikbord

OPROEP  (augustus 2018)
Heeft iemand informatie over de Chinese familie van Wilhelmina Frederika (Chinese voornamen onbekend) van Lawick van Pabst-Kien?

Hierbij een oproep voor informatie over een zekere Wilhelmina Frederika Kien. Dit onderzoek wordt verricht door Sandra Niessen in opdracht van het Koningin Sirikit Textiel Museum te Bangkok. In het najaar 2018 opent daar een tentoonstelling over de batikverzameling van Koning Chulalongkorn. Deze koning heeft rond de eeuwwisseling tweemaal de batikkerij van Lawick van Pabst in Yogyakarta bezocht en heeft daar een collectie batiks aangeschaft, de beste verzameling van dit atelier in de wereld.

 

Batik uit de batikkerij van Lawick van Pabst, klassieke Yogyase patroon

 

 

De batikkerij was in het bezit van en werd gerund door een Chinese vrouw, gehuwd met een Nederlandse man, onder wiens naam ze bekend is als Wilhelmina Frederika Van Lawick van Pabst – Kien. Over de familie van deze vrouw is zo goed als niets bekend, vandaar deze oproep.
De datum van aanvang van de batikkerij is niet bekend, wellicht rond de jaren 1870 of 1880. Het bedrijf lijkt te zijn opgehouden in 1909, toen de tweede eigenares, de dochter met dezelfde naam, overleed. De eerste Wilhelmina Frederika Kien was de dochter van Gewat Hammaoe Kien and Seang Nio, geboren in 1827. Haar geboorteplaats is niet bekend. Niets is bekend over haar ouders en uitgebreide Chinese familie. Gezien haar diepe kennis van batik is het aannemelijk dat zij op Java is geboren. Wellicht was haar familie actief in de batikindustrie.
Wilhelmina Frederika Kien trouwde in 1859 met Carel Nicolaas Herbertus van Lawick van Pabst in Pasuruan (Oost-Java). Wilhelmina Frederika moest een christen naam hebben om met een Europeaan te mogen huwen. Het kan zijn dat haar doop plaats vond kort voordat zij trouwde, maar daarover is eveneens niets bekend. Door haar huwelijk kreeg zij de status van een Europeaan.
Haar man, C.N.H. van Lawick van Pabst, is in 1814 in Semarang geboren. Zijn adellijke familie had al sinds de VOC tijd diepe wortels in Azië. C.N.H. maakte carrière als magistraat in Banda, assistent-resident in de landerijen rond Batavia en daarna als notaris in Yogyakarta.
Hun eerste twee zoons, Peter en Henrij, zijn in Banda geboren en de dochters, Wilhelmina Frederika en Johanna, in Pasuruan (Java). De andere zoons, Charles Gustave (1854 – 1855), Charles Armand (1859 – ?), Duncan Wilhelm (1861 – 1906), Allettus Johannes (1863 – 1914), Germanus Franciscus (1864 – 1904), Petrus Marius (1866 – 1934) zijn allemaal op Java geboren. Wilhelmina Frederika lijkt een zakenvrouw te zijn geweest. Naast haar batikkerij had zij een melkerij, bakkerij en hotel. Haar zoon A.J. had een houthandel en andere zonen hadden betrekkingen met cultuurgewassen.

Wilhelmina Frederika Kien stierf in 1905 op 78-jarige leeftijd te Yogyakarta, en haar dochter, Wilhelmina Frederika van Lawick van Pabst, ongehuwd, in 1909 eveneens te Yogyakarta.
Wat bekend is van de dames is voornamelijk indirect via krantenartikelen over de mannen in de Van Lawick van Pabst familie. Tot nu toe zijn geen archieven over de vrouwen gevonden en helemaal niets over hun Chinese familie. Informatie over de Chinese familie lijkt echter het meest van belang voor dit onderzoek naar de batikkerij, vandaar deze oproep. Misschien zijn er leden van hun Chinese familie hier in Nederland. Heeft iemand informatie over de Chinese familie van Wilhelmina Frederika (Chinese voornamen onbekend) van Lawick van Pabst-Kien? Gelieve contact op te nemen met Sandra Niessen: niess305@planet.nl
Bij voorbaat heel veel dank,

Sandra Niessen
‘Celebrating Cultural Legacy’
http://bataktextiles.blogspot.nl


OPROEP voor een nieuwe penningmeester :

Na bijna drie jaren als penningmeester te functioneren naast mijn full time werk wil ik graag de taak aan iemand anders overdragen. Voelt u iets voor de continuering van de activiteiten van vereniging De Vriendschap, zeker als u nooit een functie heeft bekleed en reeds met pensioen bent gegaan, meldt u dan a.u.b. aan, vele leden die onder andere graag op de clubmiddagen komen zullen u heel dankbaar zijn. Er is een nieuw systeem opgezet zodat u niet al te veel werk hoeft te doen t.o.v. het verleden.
Ik hoop vurig op een reactie van uw kant.

Mayke Soeselonadi


OPROEP voor een interview :

Mijn naam is Domenico Mangione, ik studeer geschiedenis aan de Universiteit Leiden en doe onderzoek naar de maatschappelijke positie van Peranakan-Chinezen (Chinese-Indonesiërs) die na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland zijn gekomen. Graag zou ik via u in contact komen met iemand die in deze periode naar Nederland is geëmigreerd. Ik hoop dat één van uw leden het leuk vindt om over zijn of haar ervaring te vertellen in het kader van een interview.

Er is relatief veel geschreven over de ontvangst van de (Nederlandse) repatrianten, maar weinig over de maatschappelijke positie en integratie van Chinese Indonesiërs na hun migratie naar Nederland. Het is belangrijk dat verhalen, levens- en persoonsgeschiedenissen niet verloren gaan.
Derhalve zoek ik mensen uit de generatie die na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland zijn gekomen.
Ik zou het liefst iemand willen interviewen die bewust die migratie heeft meegemaakt.
Natuurlijk is het interview onder het genot van een hapje en drankje.

Geïnteresseerden kunnen mij bereiken op:
email domenico.mangione@gmail.com
en/of telefoon 0630273829

Bij voorbaat hartelijke dank,
Domenico Mangione
Student Sociale en Economische Geschiedenis te Leiden


OPROEP om informatie over architect LIEM BWAN TJIE :

Langs deze weg hoop ik van u reacties te krijgen op mijn volgende oproep:
Wie van u heeft zelf gewoond of kent mensen die hebben gewoond in Indonesië in huizen die gebouwd zijn door architect Liem Bwan Tjie vanaf 1929-1930?
In het archief van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam (vroeger geheten: het Nederlandse Architecten Instituut) zijn o.a. fotoalbums bewaard gebleven met foto’s van huizen, sommige met hun interieur, ontworpen door mijn vader, waarbij de naam van de opdrachtgever niet vermeld staat. Om de inhoud van het archief aan te kunnen vullen zou ik graag willen weten wie van u een bijdrage kan leveren aan de kennis over de eerste eigenaar of opdrachtgever. Als u zelf iets weet en misschien foto’s heeft of andere mensen kent met deze kennis dan zou ik het erg op prijs stellen als u uw reactie stuurt naar : rombout-liem@planet.nl of I.S.Rombout-Liem, Mauricialaan 44, 2051 LH Overveen, telefoon 06-50606820, met uw naam, uw telefoonnummer en of mailadres. Naar aanleiding van uw reactie zal ik contact met u opnemen, telefonisch of via de mail. Het doel is ook bepaalde erfgoederen van de Chinese samenleving in Indonesië op deze wijze te kunnen traceren en te kunnen vastleggen.
Bij voorbaat wil ik u heel hartelijk danken voor uw moeite iets te betekenen in de zoektocht naar namen van eerste eigenaren of opdrachtgevers van huizen en gebouwen die ontworpen zijn door architect Liem Bwan Tjie.

Hartelijke groet,
I Shan Rombout-Liem


OPROEP van Stedelijk Museum Amsterdam :

Help het Stedelijk Museum aan afbeeldingen van Amsterdamse School-meubelen,
met name die in bezit zijn van de (Chinees-)Indonesische gemeenschap in Nederland en/of die misschien ook nog ter plekke aanwezig zijn (geweest) !

Het Stedelijk Museum Amsterdam doet onderzoek naar meubelen uit de Amsterdamse School periode (ca. 1910-1930). De Amsterdamse School is vooral bekend van de expressieve, sculpturale baksteenarchitectuur van architecten als Michel de Klerk, Piet Kramer en Joan van der Meij. De bekendste voorbeelden in Amsterdam zijn het Scheepvaarthuis (nu Hotel Amrâth), Het Schip in de Spaarndammerbuurt en complex De Dageraad in Zuid. Daarnaast valt het grote aantal bruggen van Piet Kramer op, veelal met beeldhouwwerk van Hildo Krop. Maar er waren ook voorbeelden in Bergen, Groningen, Zeeland en natuurlijk was er ook invloed in Indië. Architecten en kunstenaars die bij de stroming betrokken waren ontwierpen ook interieurs of onderdelen daarvoor. Het ging daarbij vaak om expressieve meubelen van bijzondere houtsoorten, met sculpturale totaalvormen en gebeeldhouwde details, soms met diepgekleurde stoffering. Veel ontwerpers en bedrijven lieten zich door de stijl inspireren.
Het Stedelijk Museum zoekt naar zoveel mogelijk afbeeldingen van meubelen (lampen, klokken, spiegels en haarden inbegrepen) en ontwerptekeningen in deze stijl. Via deze weg juist ook van voorbeelden in of uit Indië. Op basis van het verzamelde materiaal wordt onderzoek gedaan voor een tentoonstelling en publicatie.
Behalve door samenwerking met specialisten op het gebied van de Amsterdamse School en de meubelvormgeving hoopt het museum ook met uw hulp dit project tot een succes te kunnen maken.
Heeft u zelf een meubel uit deze periode of er onlangs één gezien, ergens een ontwerptekening ontdekt of een afbeelding op een onverwachte plek gespot? Laat het mij s.v.p. weten via onderstaand email-adres.
Ik zal u zeer dankbaar zijn en uw bijdrage in het onderzoek meenemen.

Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Roode
Conservator industriële vormgeving / Curator Industrial Design
i.deroode@stedelijk.nl
tel. +31 (0)20 5732 625
Zie ook de website over dit onderwerp waarin ook een film te zien is !


OPROEP :

Wie wil de nieuwe Hoofdredacteur worden van de Nieuwsbrief ?
Lian Lim wil graag het stokje overgeven aan een “frisse wind” !
Belangstellende kan kontakt opnemen met Lian :
email : lianlim@kpnmail.nl of telefoon : 033-4941779


OPROEP :

We willen tijdens het lustrumfeest via een foto collage herinneringen ophalen en vragen
ALLE leden (en niet/ex-leden) of ze in hun digitale verzameling en/of in hun kasten
foto’s kunnen vinden van alle Vriendschap evenementen (lustrum; excursies etc) en deze
opsturen (naar Elly) zodat we tijdens het lustrumfeest op Zaterdag 11 Okt. 2014 deze
in een collage kunnen ten toon spreiden.
Alle leden krijgen hun foto’s weer terug ! alvast bedankt !


OPROEP :

Zijn er Tan clans uit omgeving van Semarang (M-Java) die meer over hun voorouders willen weten
Ik ben op zoek naar Tan clans waarvan de voorouders waarschijnlijk in Semarang (M-Java)
zijn geland om in midden Java hun familie te stichten . Dit kan Semarang,maar ook bijvoorbeeld
Lassem of Kudus of Salatiga zijn .
Er is een afstammeling van de Peranakan Chinezen die stamboom onderzoek doet en nu in
China weer woont. Hij is zover met ons familie onderzoek, dat hij een Tan clan heeft getraceerd
die te Noord-westen van Xiamen kwam. Mocht dit u aanspreken en u wilt ook een bijdrage
leveren aan dit voorouder-onderzoek ; zoek dan contact met mij. Hoe meer namen en gegevens
bekend zijn des te beter kan er onderzocht worden naar familie banden.
Tan King-Han (e mail tankh39@xmsnet.nl )