Jongeren

Oproep voor de jongeren binnen De Vriendschap
jongeren

Voor de vereniging is het essentieel en nu tijd om gezamenlijk, jong en oud, na te denken over de toekomst van de Vriendschap.

De Vriendschap is een grote vereniging met een zowel Chinese als Indonesische achtergrond, doch is ook goed geïntegreerd in onze Nederlandse samenleving. Dit wordt weerspiegeld door de ledensamenstelling en de gezamenlijke activiteiten.
In de vele jaren van haar bestaan heeft de vereniging een warme plaats geboden voor een ieder die zich verbonden voelt. Graag willen wij dit continueren.

Teneinde dit te kunnen doen en tegelijkertijd de vereniging nieuwe energie en nieuw elan te geven is het van groot belang dat ook de jongeren binnen de vereniging zich sterk maken en gaan participeren in activiteiten en toekomstplannen. Nieuwe ideeën, nieuwe onderwerpen van gesprek waar ook de jongerengroep zich voor interesseert dienen de revue te passeren.
Wij zijn zeer van overtuigd dat De Vriendschap ook voor de jongeren duidelijke meerwaarde kan bieden.

Wij zelf weten als geen ander hoe druk het dagelijks leven kan zijn en hoe moeilijk het dan is tijd te maken voor De Vriendschap. Toch vragen wij de jongeren met klem hier tijd voor te maken.

Wij vragen ook de ouderen om de jongeren te enthousiasmeren en te bewegen om actief ideëen in te brengen opdat de vereniging meer gaat leven: geef jullie Vriendschap door aan de volgende generatie.

BLAAS ONZE VRIENDSCHAP NIEUW LEVEN IN !!!

Aanmelden via de secretaris  Elly Ang :
telefoon : 020 – 441 7566
email      : elly.and@casema.nl